«Берчак Вікторія Сергіївна»

Берчак Вікторія Сергіївнавикладач-стажист кафедри біології та методики її навчання
Е-mail: berchak120388@gmail.com

Народилася 12 березня 1988 року в с. Дмитрашківка Піщанського району Вінницької області. У 2011 році закінчила Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти. Географія» та здобула кваліфікацію викладача географії.
Із 2010 по 2012 рік працювала в університеті на посаді лаборанта кафедри хімії, екології та методики їх навчання. Із 2013 по 2016 рік брала участь у розробці держбюджетних тем: «Інтеграція технологій екологізації й енергозбереження в освітніх закладах та залучення молоді до заощадження природних ресурсів» (2013-2014 рр.), «Технологія оздоровлення ландшафтних комплексів малих річок Центрального Побужжя та залучення молоді до природоохоронної роботи» (2015−2016 рр.).
У 2015 році закінчила аспірантуру Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського за спеціальністю 11.00.01 − фізична географія, геофізика і геохімія ландшафту. Працює над завершенням дисертаційного дослідження «Антропогенізація долинних ландшафтів малих річок Середнього Побужжя», під керівництвом доктора географічних наук, професора Г. І. Денисика.
Із 2017 року працює на посаді викладача-стажиста кафедри біології та методики її навчання. Викладає курс «Методика навчання біології та природознавства».
Наукові інтереси: долинно-річкові ландшафтні комплекси.
Опубліковано 50 наукових праць, серед яких монографії «Інтеграція технологій екологізації та енергозбереження в освітніх закладах» (2014 р.), «Малі річки Центрального Побужжя (теоретичний та практичний аспекти)» (2015 р.), «Методика дослідження екологічного стану басейнів малих річок» (2016 р.) у співавторстві.